THE LAND OF TALENT

Zásady ochrany osobních údajů

Privacy policy – zásady ochrany soukromíNaše služby můžete využívat mnoha různými způsoby počínaje vyhledáváním a sdílením informací po komunikaci s ostatními lidmi či vytváření nového obsahu. Když s námi sdílíte informace, například tím, že vytvoříte jako umělec svůj profil. Vyplníte všechny informace o sobě.Tím máme možnost službu ještě více vylepšit – zobrazit relevantnější výsledky vyhledávání, pomoci vám při navazování kontaktů s lidmi, kteří budou mít o vaše služby zájem.Chceme, abyste při využívání našich služeb věděli, jakým způsobem informace používáme a jak můžete chránit své soukromí.

V zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno:

 • Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.

 • Jak tyto informace využíváme.

 • Jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k informacím a jejich aktualizace.

Ochranu vašich osobních údajů bere společnost Talentida.com s. r. o., provozovatel webu Talentida.com vážně, a proto, ať už jste nový nebo dlouhodobý uživatel, si prosím najděte čas na seznámení s našimi postupy – a pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

Informace, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme proto, abychom mohli všem našim uživatelům poskytnout informace, které Vám zajistí více poptávek, více kontaktů, více fanoušků.

Informace shromažďujeme dvěma způsoby:

 • Informace, které nám sdělíte.  Při registraci na náš web Talentida.com vás požádáme o osobní údaje , nazvané fakturační údaje:

    • Jméno, příjmení / název - Subjekt, kterému bude faktura vystavena (umělec sám, agentura, manažer), nikoliv umělecké jméno

    • Adresa

    • Email

    • Tel. číslo

    • IČ pokud je přiděleno

    • DIČ pokud je přiděleno

    • Plátce DPH?

    • Platba v (Euro, Kč, USDTyto informace slouží pouze pro vytvoření faktury a tyto informace nebudou viditelné třetí osobě, žádnému jinému uživateli našeho webu.

Na svůj profil pak zapisujete další údaje jako je umělecké jméno, stát, oblast, jazyk, informace o sobě, média (fotografie, videa nahrané na youtube), události uvedené v kalendáři. Tyto informace jsou uvedeny na vlastním profilu umělce a jsou veřejně dostupné. Při registraci majitel profilu souhlasí s uveřejněním těchto informací. Pomocí těchto informací může být vyhledán a kontaktován na emailovou adresu díky našemu rozhraní.

 • Informace, které získáváme, od neregistrovaných uživatelů. Získáváme informace o hodnocení jednotlivých profilů, získáváme informace týkající se referencí, které neregistrovaní vkládají k jednotlivým profilům. Můžeme shromažďovat informace o službách, které jsou používány, i o způsobu, jakým jsou používány, například zobrazované profily nebo sledování jak pracujete s naším obsahem. Tyto informace zahrnují:

  • Informace o zařízení

Můžeme shromažďovat informace o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verze operačního systému).

  • Informace z protokolu

Když používáte naše služby, můžeme automaticky shromažďovat určité informace a ukládat je v protokolech serverů. Mezi ně mohou patřit:

   • podrobnosti o tom, jakým způsobem jste naši službu použili, například vaše vyhledávací dotazy

   • informace o událostech zařízení, jakou jsou selhání, činnost systému, nastavení hardwaru, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku nebo odkazující adresa URL,

   • soubory cookie, které mohou být jedinečnými identifikátory vašeho prohlížeče

  • Místní úložiště

Pomocí mechanismů, mezi které patří webové úložiště prohlížeče (včetně technologie HTML 5) nebo mezipaměti aplikací, můžeme shromažďovat a uchovávat informace (včetně osobních údajů) v místním úložišti vašeho zařízení.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb, používáme k jejich poskytování, udržování, ochraně a zlepšování, k vyvíjení nových služeb a k ochraně naší společnosti i jejích uživatelů. Tyto informace rovněž používáme, abychom vám mohli poskytnout obsah odpovídající vašim potřebám – jako například relevantnější výsledky vyhledávání.

Když kontaktujete společnost Talentida.com s.r.o., provozovatele webu Talentida.com, můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací o našich službách, jako například sdělení o chystaných změnách či vylepšeních.

Informace shromážděné ze souborů cookie a dalších technologií, jako jsou pixelové značky, využíváme k vylepšení uživatelského dojmu a celkové kvality našich služeb. Pokud například uložíme vaše nastavení jazyka, budeme vám moci zobrazit služby v jazyce, kterému dáváte přednost.

Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vás vždy požádáme o souhlas.

Transparentnost a volba

Lidé mají ve vztahu k soukromí různé obavy. Naším cílem je, aby bylo jasné, jaké informace shromažďujeme, a díky tomu jste měli racionálně možnost zvolit způsob, jakým budou využívány. Můžete například:

 • Kontrolovat a spravovat určité druhy informací spojené s vaším účtem na serveru Talentida.com.

Také můžete v prohlížeči nastavit blokování všech souborů cookie, včetně těch spojených s našimi službami, nebo upozornění, pokud je soubor cookie námi nastaven. Je však důležité pamatovat na to, že zakázání souborů cookie může způsobit, že mnoho našich služeb nemusí fungovat správně. Například si nemusíme pamatovat vaše nastavení jazyka.

Informace, které sdílíte vy

Náš web vám umožňuje sdílení informací s ostatními uživateli webu (fotografie, videa youtube, informace o sobě, události ve vašem kalendáři, kromě informací nazvané jako fakturační údaje, viz výše). Pamatujte na to, že když sdílíte informace veřejně, mohou být indexovatelné veřejnými vyhledávači.

Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace

Přístup k osobním údajům vám chceme poskytnout pokaždé, když používáte naše služby. Při aktualizaci osobních údajů vás můžeme požádat o ověření totožnosti, než se budeme moci vašemu požadavku věnovat.

Můžeme zamítnout požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí (například vyvinutí nového systému nebo zásadní změnu stávajícího postupu), ohrožují soukromí ostatních nebo by byly velmi obtížně proveditelné (například požadavky související s informacemi v záložních systémech).

Je-li možné poskytnout přístup k údajům a opravě, budeme jej poskytovat zdarma, s výjimkou případů, kdy by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Naším cílem je poskytovat služby způsobem, který informace ochrání před náhodným či záměrným zničením. Vzhledem k této skutečnosti je možné, že poté, co své informace z našich služeb smažete, jejich reziduální kopie ihned nesmažeme z našich aktivních serverů a informace neodebereme z našich záložních systémů.

Informace, které sdílíme my

Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo společnost Talentida.com s.r.o.,provozovatele webu Talentida.com, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

 • S vaším souhlasem

Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme osobní údaje sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost Talentida.com s.r.o.. V případě sdílení citlivých osobních údajů požadujeme váš výslovný souhlas.

  • Získat informace z vašeho účtu za účelem dodržení platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vynutitelného vládního požadavku.

 • Z právních důvodů

Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost Talentida.com s.r.o., pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

  • dodržení platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vynutitelného vládního požadavku,

  • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,

  • zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům,

  • ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Talentida.com s.r.o., našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Můžeme sdílet souhrnné údaje, které neumožňují zjištění totožnosti. Můžeme například veřejně sdílet údaje za účelem zobrazení trendů souvisejících s obecným používáním našich služeb.

Pokud se společnost Talentda.com s.r.o. zúčastní sloučení či akvizice nebo prodá svůj majetek, zajistíme i následně důvěrnost všech osobních údajů a předtím, než budou osobní údaje převedeny nebo se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, tuto skutečnost dotyčným uživatelům oznámíme.Zabezpečení informací

Usilovně pracujeme na tom, abychom společnost Talentida.com s.r.o. i její uživatele ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným pozměňováním, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme. Zejména:

 • Procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací včetně fyzického zabezpečení pečlivě kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů.

 • Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance společnosti Talentida.com s.r.o., smluvní partnery a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro nás mohli zpracovat, a kteří jsou smluvně vázáni přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce.

Kdy tyto zásady ochrany soukromí platí

Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny služby nabízené společností Talentida.com s.r.o. s výjimkou služeb s vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které nezahrnují tyto zásady.

Soulad s předpisy a spolupráce s regulačními orgány

Dodržování zásad ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme. Dodržování zásad ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme. Obdržíme-li formální písemné stížnosti, budeme kontaktovat osobu, která stížnost podala, za účelem prošetření. K vyřešení všech stížností ohledně předání osobních údajů, které nelze vyřešit přímo s uživateli, budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu osobních údajů.

Změny

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem)..